VİZYONUMUZ

 

  Vizynumuz (Kurumumuzun ideal geleceği)

 

Bölgemizin hayvancılık, hububat ve kotasyonumuzda bulunan diğer tarım ürünlerinin ekonomik değerini artıran,

 

ülkemizin iş dünyasında etkinliğini, kurumsal yapısını ve hizmetlerini sürekli güçlendirerek artıran, hayvancılık ve hububatta lider kurum olmak.

-Bölge ürünlerinin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapmak, tescilli marka ürünler oluşturmak
 

 

-Tahıl ürünleri için modern analiz laboratuarını kurmak,    

 

-Hububatta lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasını teşvik etmek,    

 

-Hayvancılık ve hububatta arz ve talebin buluştuğu modern alım merkezleri ve satış salonu kurmak,    

 

-Hayvancılıkta entegre tesislerin kurulmasını teşvik etmek,    

 

-Üyelerimizin kolay ulaşabileceği kent içinde yönetim ve hizmet binası açmak,  

 

-Yetiştirici ve üyelerimize sektörlerine ilişkin eğitim hizmetleri vermek    

 

-Kurumsal yapımızı altyapı ve hizmet kalitesi açısından güçlendirmek 

- Akredite Borsa konumumuzu geliştirerek sürdürmek.