BAŞKAN'IN MESAJI


15

BAŞKANIN MESAJI...

Kırşehir Ticaret Borsamız 15 Aralık 1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulmuş ve İlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet göstermektedir.

Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır

Borsamızda 14 kişilik Meclisi ve 5 Kişiden oluşan Yönetim Kurulu Bulunmaktadır.

1 Genel Sekreter ve 14 idari personelden oluşan bir çalışma ekibi ile Üyelerine Hizmet vermektedir.

500 ün üzerinde faal üyemiz bulunmaktadır.

İlimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır.

Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılara rağmen özellikle hayvancılık konusunda ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz.

Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği rol çok önem arz etmektedir.

İlimiz Ankara Kayseri ve Konya gibi büyük şehirler arasında sıkışmış sanayisi gelişmemiş vaziyettedir.

Öte yandan Hava alanı, tiren ulaşımı gibi birçok sanayinin alt yapısını oluşturan unsurlardan da faydalanamamaktadır.

Bütün Bunların neticesinde bizler İlimizin bu olumsuzluklarını gerek Hayvancılık sektörü ve gerekse de Tarım anlamında gelişmesine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Hayvancılık ta borsamız Ülkemizin en büyük hayvan pazarına sahip durumdadır.

Bu anlamda her geçen zaman içinde yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde hayvan pazarımız modernize ediyoruz bunun için dezenfektan tüneline ek olarak, barkot okuyucu, otomasyon sistemi ve en önemlisi de hayvan satış salonumuzu faaliyete geçireceğiz.

Yine Canlı hayvan pazarı padok üstleri kapatma işlemimizde bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

Hayvan Pazarımızın kapasitesi şuan da 10.000 Büyük Baş,15.000.Küçükbaş ve yaklaşık 300 kamyon ve muadili araç park yerine sahiptir.

Hayvan pazarımızda sosyal tesisler,10 tonluk dijital kantar bulunmaktadır.

Son 3 yılda ülkemize giren ithal hayvan sayısının yaklaşık % 30 kadarı ilimize gelmektedir.

Büyük Baş besi çiftliği anlamında da Ülkemizde söz sahibi konumda bulunmaktayız.

50 baş ve üzeri çiftlik sayımız 2.000.den fazladır ve her yıl onlarcası ilave olmaktadır.

2019 yılı verilerine göre ilimizde yaklaşık 400.000.civarında Büyük Baş hayvan bulunmaktadır.

5 adet modern kesim hanemiz ilimizde hizmet vermektedir.

Diğer taraftan hububat sektöründeki üyelerimize ve dolayısı ile ilimiz ekonomisine katkı sağlama anlamında hububat laboratuvarımızın faaliyeti devam etmektedir.

Yine 30.000 m2 alan üzerine kurulmuş ve Hububat ve gıda sektöründe hizmet veren üyelerimize yönelik 44 adet her biri 1000 ton kapasiteli Depolarımız mevcuttur.

Hububat satış salonu çalışmamız da devam etmektedir.

Her ne kadar tarımın gayrisafi yurt içi hasıla ve ihracat içindeki payı azalıyorsa da, hem üretimi, hem de talep gücü ile tarım kesimi ekonomi içindeki yerini korumak için mücadele etmektedir.

Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı ve zamanında gerçekleştirilmesinin zorunluluğu, ülkemizde Borsaların faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları uzun dönemli plânlar yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik kararlar almayı ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Stratejik plânlama; bir yandan kamu malî yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimi ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Borsamızın dolayısı ile ilimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayış içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz.

Bu nedenledir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir, aksine bütün başarılar, mükemmel bir hesaplama ve planlamanın sonucudur.

Kurumların başarılı bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için iyi bir stratejik planlama ve yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Hizmetlerimizdeki kaliteyi artırmak, Bölgemizin ve Ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü girişimde yer almak arzusu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu anlamda Valiliğimiz başta olmak üzere, Belediyemiz, Üniversitemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla İlimiz ve Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapıp birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.

Yukarıda zikrettiğimiz işlere ek olarak bu anlamda siz değerli üyelerimizin görüş ve düşünceleri bizim için çok önem arz etmektedir.

Gerek borsamız gerek ilimiz ekonomisi için gereken ne varsa Borsa yönetimi olarak her türlü birlikteliğe hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum.

Saygılarımla

Neşet YAVUZ

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 595
resim
Yazdır