02

   KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşteri hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek işbirliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarından daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla ''Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)'' açılmıştır.

   Bahse konu çağrı kapsamında bir '' Müşteri Kuruluş'' ve en az bir ''Tedarikçi Kuruluş'' ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

   İlgilenen üyelerimiz daha detaylı bilgi ve tanıtım broşürüne  www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Okunma Sayısı: 870