07

 Avrupa Birliğinin, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği programı(COSME) kapsamında sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ''ELIIT (Eropen Light Industries Inavation and Technology Project)'' başlıklı bir proje çağrısı yapılmıştır.

 Son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına ,proje başvuru dökümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun ''http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit'' internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve ortabÖlçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdarei Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 Üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunulur.

Okunma Sayısı: 1263