28

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:480) 09/06/2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin satmış oldukları ürünleri süreleri içinde Ticaret Borsalarına Tescil ettirmeleri halinde,taraflar arasındaki ödemenin banka veya finans kurumları aracılığı ile yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Okunma Sayısı: 6943