KTB DUYURULAR


18

   Malumları olduğu üzere, Bakanlığımızın ülkemizde dijitalleşme ve inovasyonunun geliştirililmesiadına attığı adımlardan biri olan DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması 30 aralık 2020 tarihindetanıtılarak, başvuruları almaya başlamıştır. DigiKamp ile bir yandan teknoloji firmalarımız ve girişimcilerimiz yeni nesil teknolojiler alanında ürün vehizmet üretmeye teşvik edilerek girişimcilik ekosistemimiz desteklenirken bir yandanda Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

  Yarışma hedef kitlemiz teknoloji KOBİ'leri, teknoloji mikro işletmeleri,yazılım firmaları, teknoloji kümelenmeleri ve girişimcilerdir. Ayrıca dereceye giren projelerin ödüllendirileceği yarışma hakkında www.digikamp.gov.tr internet sitemizden detaylı bilgi edinilerek başvurulargerçekleştirilebilmektedir.

  Öteyandan, yarışma sürecinde yarışmanın amaç ve önemini hedef kitlemize anlatabilmek ve bu yarışmanın temel motivasyonunu ve kapsamını ortaya koymak amacıyla, çeşitli tarihlerde teknoloji ve girişimcilik sektörünün önde gelen isimleri ve Bakanlığımız yetkililerinin katılımlarıyla çevrim içi ortamda ''DigiKamp Buluşmaları'' organize edilecek olup; DigiKamp buluşmalarına ait detaylar Bakanlığımız ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.

Okunma Sayısı: 65