KTB DUYURULAR


14

   Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Knunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 SAlı günü Saat 14:00'te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.

  Kişisel Verileri Koruma Karumu ve Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminere KVKK ve bu kapsamda KOBİ'lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilecek ve son kayıt tarihi büyük ve orta ölçakli işletmeler için 30/09/2020, mikro ve küçükölçekli işletmeler için 31/03/2021 olan VERBİS kaydı ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılcak olup, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.

Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr linkinden katılabilirsiniz.tüm üyelere katılım ücretsizdir.

  Seminer ile ilgililene üyelerimiz için  iletişim adresi kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31 nolu telden daha detaylı bilgi temin edebilirler.

Okunma Sayısı: 83