KTB DUYURULAR


28

   Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Geli Programı yürürlüğe konulmuştur.

  •   2020 - 1 Proje teklif çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlaya bilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi''
  •  2020 - 2 Proje teklif çağrısı: İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş güçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması''

 teklif çağrıları yayınlanmıştır.

 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli(Teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020'dir.

Okunma Sayısı: 276