KTB DUYURULAR


04

  İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, gelişimini, sektör içerisinde konumlarını göre bilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürüyülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır.

  İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Sözkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulmuştur.

  İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme perfonmansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, İhracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

  Bir örneği EK-2'de sunulan raporun metevari dokümanı EK-3'de yer almakta olup, her iki dokümanada https://www.kosgeb.gov.tr üzerinden ulaşıla bilmektedir.

  Söz konusu rapor üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Okunma Sayısı: 579