KTB DUYURULAR


19

 Kırsal kalkınma destekleri 13.Etap kapsamında tarıma dayalı yatırmlarındesteklenmesi tebliği kapsamında  13.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım başvuruları, İlgili tebliğin yayım tarihinden itibaren 60(Altmış) gün içerisinde yapılacak olup bu süre 30/09/2019 tarihinde sona erecektir.

Tarıma Detaylı Yatırımların desteklenmesi Tebliğine www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimreformu.gov.tr adreslerinden ulaşıla bilir.

Okunma Sayısı: 237