KTB DUYURULAR


10

 Avrupa birliği''İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı(COSME)'' kapsamında,Genç Girişimciler için Erasmus 2019 konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı yeni kurulan veya hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (Ticaret ve Sanayi Odaları teknoloji parkları,Üniversiteler vb.) arasında iletişim ağını güçlendirmektir.

 Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.cu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_test_enpdf) internet sayfasındanulaşıla bilmektedir.Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB)programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 Sözkonusu çağrı ile ilgtilene girişimcilerimiz daha detaylı bilgi ve evrağı yukarıda belirtin linten ulaşabilirler.

Okunma Sayısı: 404