KTB DUYURULAR


17

 640 Sayılı kararnameye ''Elektronik ortamda tebliğ'' başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir.Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin,213 sayılı vergi Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik alt yapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye,kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları  ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir.Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği( Elektronik Tebligat Sistemi) /Sıra no:1) yayınlandığı,elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 Tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

Anılan Tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre Gümrük yükümlülüğünüyerine getirmekle olan sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere,Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak eletronik tebligat yapılmasını talep edenler,Butebliğ kapsamında Eletronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir.

Üyelerimize Önemle duyurulur

 

Okunma Sayısı: 331